image

六一快乐 - [life]
Tags:6.1 natura.s

其实我还是象小时候一样很容易满足的

一首好听的歌 一顿丰盛的晚饭 一个此时适合陪伴在身边的人.

一晃五月都过去了 这两天断断续续下着雨 生活是旧的 心情却变得有些不太一样了.

所有最初的时光 回想起来总是为之动容的 

是你让我拥有了这样充沛的感情.

亲爱的 你明白的. 并祝六一快乐. Posted by at 17:24:46 | Trackback (0) | Edit |

Comments


Posted by DANNY () at 2007-06-09 10:04:52  [回复]
你们也忒恩爱了吧
 回复 DANNY 说:
你报复我
和你们不好比的
(2007-06-09 22:55:37)

Posted by 兔子小姐 (http://hi.baidu.com/tuzixiaojie) at 2007-06-04 12:21:51  [回复]
APAN 你有点煽情哦 哈哈 羡慕

Posted by panda () at 2007-06-03 03:51:25  [回复]
恩 传媒06的

Posted by panda () at 2007-06-03 00:54:32  [回复]
认识的~~

我学校里看到过你嘚~~~ 你msn多少?
 回复 panda 说:
leftkkk@msn.com
你是我们学校的啊
(2007-06-03 01:05:20)

Posted by 小胖子 () at 2007-06-02 23:25:18  [回复]
小火车带我们去远方.
 回复 小胖子 说:
小胖子.............哈哈
(2007-06-02 23:51:42)

Posted by panda () at 2007-06-02 23:19:51  [回复]
哈哈 也只能在梦里暗爽下了~~
 回复 panda 说:
......你们认识?
(2007-06-02 23:51:31)

Posted by ren () at 2007-06-02 20:13:27  [回复]
hi~我也搬到BUS了.BLOGCN坏的一塌糊涂.
 回复 ren 说:
链接改好拉 欢迎大家搬新家做邻居哈哈
(2007-06-02 23:51:18)

Posted by panda () at 2007-06-02 14:24:37  [回复]
嘿嘿……zxj很销魂

~~
 回复 panda 说:
..........她是你梦中情人啊...哈哈
(2007-06-02 14:38:20)

Posted by CAT () at 2007-06-02 13:42:24  [回复]
铁皮车!!!IT‘S MY DREAM CAR!!!

在上海买的吗?听说还有铁皮鸭呢!
 回复 CAT 说:
...淘宝买的 哈哈哈
(2007-06-02 14:38:57)

Posted by panda (http://pandawu7.spaces.live.com/) at 2007-06-02 04:21:09  [回复]
铁皮火车……~~~
 回复 panda 说:
火车头
(2007-06-02 14:39:54)

Posted by along () at 2007-06-01 23:58:04  [回复]
赶在61尾声:儿童节快乐!~u and 7

我告诉你,我就是今天搬的家。。。
 回复 along 说:
你搬家了?
(2007-06-02 14:39:13)

Posted by d. () at 2007-06-01 22:14:02  [回复]
see u 2moro......!...可以考虑给你准备份62节礼物..
 回复 d. 说:
哈哈哈哈 你太好笑了
(2007-06-02 14:39:28)

Posted by shuang () at 2007-06-01 21:13:02  [回复]
节日快乐...且这真好看
 回复 shuang 说:
爽爽也快乐
(2007-06-02 14:39:41)


Add Comment